Företagande,  Ledarskap,  självledarskap

Hur bedömer man prestationer?

Ett företags överlevnad hänger intimt samman med dess förmåga att infria omvärldens kvalitetskrav, dvs. att producera tjänster och produkter som tillfredsställer kundernas och användarnas krav och förväntningar. Och företagets förmåga att leverera bygger i sin tur på medarbetarnas förmåga att prestera. Vem ska bedöma prestationen? Och hur ska man bedöma prestationer? På individens insats eller på utfallet av insatsen?

Som f.d. elitidrottare vet jag att det kan vara stor skillnad på vad en människa kan prestera och vad samma människa faktiskt presterar. Olika individer presterar olika bra även när de gör sitt absolut yttersta, därför tror jag att det är ett måste att i ett företags perspektiv bedöma prestationer på olika sätt. Att skilja på den aktuella prestationen och den ideala prestationen – dvs. medarbetarens potential.

När jag gjorde ett riktigt bra orienteringsrace kunde jag med lätthet säga ”jag har gett allt och jag är stolt över min prestation”.  Hur många kan säga samma sak om sin insats på jobbet? ”Jag har gett mitt allt, jag är stolt över det jag har gjort och sätter gärna mitt namn på det.”

Om du är chef så ta reda på vilken nivå dina medarbetare faktiskt ligger på och ta sedan reda på vilka faktorer som höjer respektive sänker kvalitetsnivån på jobbet. Och jag tycker att du med fördel kan berätta vad som höjer och sänker din egen nivå, och så kan ni gemensamt bestämma vad som ska göras för att tillsammans hjälpa varandra till den högsta nivån. Man är starkare tillsammans!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *