Företagande,  organisation

Det här med lönsamhet..

Hela förra veckan var jag på resande fot. Under de dagarna träffade jag ett antal intressanta människor i olika verksamheter, och tillsammans med dem var det mer än en gång som våra diskussioner ledde oss in på lönsamhet. Under helgen var temat det samma, men i en annan kontext. Jag var ute och sprang med en kompis, och även då pratade vi lönsamhet men fokuset var i förhållande till genusperspektiv, rätt intressant.

Generellt sett är företag som är lönsamma mer effektiva, typiskt att göra rätt saker, i rätt tid och på rätt plats, eftersom det rent krasst genererar ett högre procentuellt resultat per intjänad krona. Det här resonemanget kan såklart definieras betydligt mer detaljerat och komplext, men knappast helt annorlunda. Eller?

Det här är ett omfattande ämne, och kanske kan man fundera på varför jag ger mig på att blogga om det. Men jag tycker att det är intressant att reflektera kring det, och det väcker en del funderingar. Viktiga tankar att umgås med och gärna från olika synvinklar.

Ett företag utan lönsamhet är bara en idé. Med andra ord krävs det mer än en bra idé för att bedriva en verksamhet. Det räcker inte ens att man gör något,  du måste göra rätt saker, vid rätt tidpunkt.  ja du fattar.  Dessutom måste du samtidigt ha koll på siffrorna. Och då inte bara intäkterna utan lika mycket utgifterna. Det brukar ju sägas att det inte är de stora utgifterna som gör en rik, utan de små utgifterna.

Här kan det förr eller senare uppstå en verklighet som kan vara marig att navigera i. Hur länge ska man försvara en kassako, om det samtidigt innebär att man riskerar att missa tåget till framtiden. Allt står och faller med att göra saker i rätt tid. För hur länge är den där starka och lönsamma affärsidén på ens sida i framtiden? Och hur vet man när det är dags att dra i snöret? Många företag som har varit lönsamma i perioder är iskalla när tiden eller konkurrenterna har förpassat deras affärsidé till kyrkogården. Någon som minns Facit eller Kodak?

En annan farlig obalans är när lönsamhetsfokuset i det korta perspektivet är så orubbligt att man bortser från möjligheten, eller kanske till och med nödvändigheten, att återinvestera delar av resultatet så att man inte missar investeringar som hade kunnat leda till både starkare och mer uthålliga resultat.

Att det här är komplexa frågor med ett flertal ingredienser som ska blandas gör affärslivet väldigt spännande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *