Företagande,  Ledarskap,  Markand,  Styrelse

Utan spaning – ingen aning

Jag gillar uttrycket. Det är enkelt samtidigt som det säger så mycket. Som företagare måste du ha koll på vad som händer i omvärlden, vad kollegerna i branschen gör, förändrade förutsättningar, hur agerar era leverantörer, tillgång och pris på råvaror, politiska beslut, lagändringar, trender, teknisk utveckling osv.

Vi snackade lite om omvärldsbevakning på jobbet häromdagen. Någon kväll senare hade jag även en djupare dialog med några kompisar som jobbar i helt andra branscher än jag. Men det spelar mindre roll att de är verksamma i andra områden, det är ändå intressant att diskutera hur man arbetar med att hålla koll. Och snart kom samtalen in på just hur man håller koll, om man måste hålla koll och om man alltid kan hålla koll. Jag tror att det förekommer en del ”fusk” vad gäller omvärldsbevakning, jag gissar att det kan vara svårt att få in det som en naturlig del i sitt arbetsflöde. Detta trots att de flesta vet att omvärldsbevakning är kunskapshöjande och bidrar till att man ökar sin kompetens, och således också sin arbetsinsats. Och framför allt utkomsten av arbetsinsatsen.

En gång läste jag – visserligen något förenklat – att det finns två typer av företag som sysslar med omvärldsbevakning; de som är marknadsledande och de som vill bli marknadsledande. Snygg retorik där … Men med tanke på den snabba förändring som sker på alla marknader så känns alternativet förödande: att välja att inte förändra sig i tron att man vet allt bäst, gör alla rätt och att det alltid kommer att vara så. Omställningarna är många gånger enorma, och att då välja att stå still blir ju i praktiken att ta snabba steg bakåt. Låter det lockande?

Det är bara att ta sig en funderare på vilka som skulle kunna vara våra ”osynliga konkurrenter”. De osynliga konkurrenterna kan använda en helt annan affärsmodell för att tillgodose behoven hos de kunder vi riktar in oss på. För faktum är att det är rätt roligt att ägna sig åt analys, att hitta de osynliga konkurrenterna och göra dem lite mer synliga. Lite detektivarbete förgyller vardagen, och att hitta nyckelfaktorer som gör oss mer unika kan visa sig bli väldigt värdefullt.

Nyttan av omvärldsbevakning är framför allt affärsmässig. Men det jag finner än mer intressant – även om man naturligtvis inte ska bortse från affärsnyttan – är de mjuka vinsterna. Att omvärldsbevakning kan ge inspiration och bidra till en medvetenhet och ett starkare självförtroende kanske är det som bidrar till den hållbara förändring som en organisation så väl behöver för att må bra.

Ett av våra konferensrum heter medvetenhet. Det är ingen slump.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *