Ledarskap,  Styrelse

Att sätta samman en kompetent styrelse

Tack för alla hejarop som dansat in efter min senaste blogg! Skönt att höra att det inte bara är jag som har ”förmågan” att sätta mindre mogna namn på förbättringsprojekt …

När jag har lite ämnestorka i mitt bloggande letar jag i min låda med önskade ämnen. I den finns det lappar där det står saker som Styrelsearbete, Bra och dåligt ledarskap, Kvinnligt vs manligt, Fuck off-kapital, Stress, Löpning och en del annat. För att få lite inspiration drog jag i dag en lapp i lådan, och på den lappen stod det ”Förväntningar på styrelseledamöter – vad skulle det kunna vara?”. Lite förenklat skulle man förstås kunna svara att det beror på vad du vill ha ut av styrelsen. Men ni som följer mig vet att jag sällan dras till fullt så enkla svar.

På moderna styrelseledamöter kan – och ska – man ställa krav. Som bekant sitter man inte i en styrelse; man arbetar i en styrelse. De som vill göra som de alltid har gjort, de som ser sin styrelseroll endast som ett tack för gamla meriter, de som nickar lite då och då och namedroppar ur sitt visserligen spännande nätverk har säkert skapar sina helt egna kravlistor. Det finns såklart en mängd egenskaper som jag tror är extra viktiga för att nå framgång. Och när vi snart ska summera 2020 kan vi nog vara överens om att vi har skäl att värdera vissa egenskaper högre än någonsin. Naturligtvis är sammansättningen extremt viktig när det kommer till att skapa ett dynamiskt och effektivt styrelsearbete. En spridning av erfarenheter, kunskaper, bakgrund, personlighet, ålder, kön osv är viktigt för att gruppen ska nå framgång. Men om jag ska beskriva några individuella egenskaper som jag ser som särskilt betydelsefulla så blir det;

  • Nyfikenhet. Det är väl sällan eller aldrig fel att vara nyfiken. Det ger en hunger efter kunskap och infallsvinklar som gör livet lite roligare. Och skulle du tvinga mig att välja mellan lite för stark nyfikenhet eller lite för svag, så föredrar jag nyfikenhet i överdos alla dagar i veckan.
  • Medvetenhet. Det är ett ord jag är nästan omåttligt förtjust i. Jag tror att jag haft det centralt i varje verksamhet där jag fått vara med och bygga någon sorts kultur. I en styrelse menar jag att det många gånger är avgörande att vara medveten om både den egna verksamheten och världen utanför. Marknaden utvecklas snabbt och hastigheten verkar väl knappast avta. Det allvaret måste man ta på allvar – om man säger så. Att vara medveten om verksamhetens svara länkar och att vara beredd att med kraft och fart korrigera kan vara skillnaden på framgång och katastrof.
  • Datasäkerhet. Till viss del kanske det ingår i medvetenhet, men jag vill ändå lyfta det särskilt. Hör du till dem som tycker det här är tråkigt så kanske du ska omge dig med andra som gör det bättre än du. För hur tråkigt det än kan verka så är alternativet – att inte ha koll på sitt informationsflöde – mycket tristare.
  • Gräv lite djupare. Jag är rädd att det förekommer sammanhang där beslut fattas på för tunt underlag. Några rubriker, ett par powerpoint-slides, några antydningar på en löpsedel och så vidare. Jag tror att man tjänar på att förhålla sig objektiv och söka djupare när man känner att svängningarna baseras på trender och nycker. Våga vara lite utmanande och kanske till och med lite störande. För det går knappast att nog understryka vikten av att vara väl informerad.

Jag tror, och hoppas, att man i det moderna styrelserummet inte lägger tid och energi på att berätta det uppenbara för sina styrelsekolleger; det de med all säkerhet redan kan och vet. Bättre då att berika varandra och gruppen med den palett av olikheter som en väl sammansatt grupp borde innehålla. Ta tillvara på mångfald, bredd och dynamik så tror jag att styrelsearbetet tillsammans med ledningsarbete når framgång på ett ödmjukt, konstruktivt och roligt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *